Тук са изброени някой от завършените сайтове, които работят върху платформата Liferay в Пловдивския университет. Също така е даден списък на сайтовете, които са в процес на разработка и предстоят да бъдат пуснати официално.

Production Sites

250
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска"
Тип: Конференция
Активен от: 14.03.2012
Езици: български
Описание: Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска" 2-3 ноември 2012 година.
Адрес: 250.slovo.uni-plovdiv.bg
Исторически и богословски корени на антисемитизма
Тип: Конференция
Активен от: 01.02.2013
Езици: български и английски
Описание: Международна научна конференция посветена на 70 години от спасяването на Българските eвреи
Адрес: bg70.uni-plovdiv.net
250
International Conference on Bioinformatics and Computational Biology, BIOCOMP 2012
Тип: Конференция
Активен от: 27.03.2012
Езици: английски
Описание: International Conference on Bioinformatics and Computational Biology.
Адрес: biocomp.bio.uni-plovdiv.bg
DeLC
Центърът за антропологични и етносоциологически изследвания
Тип: Изследователски център
Активен от: 09.02.2012
Езици: български, английски, френски и немски
Описание: Сайтът представя дейностите и проектите на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания.
Адрес: caess.logos.uni-plovdiv.bg
DeLC
Distributed e-Learning Center
Тип: Електронно обучение
Активен от: 2011
Езици: български
Описание: Образователният портал на Центъра за електронно обучение (DeLC) е създаден за подпомагане провеждането на смесени, електронни и дистанционни форми на обучение.
Адрес: delc.fmi.uni-plovdiv.bg
DeLC
eduroam.bg
Тип: Електронна услуга
Активен от: 09.02.2012
Езици: български и английски
Описание: Портал на националната eduroam инициатива в България.
Адрес: eduroam.bg
events
events.uni-plovdiv.net
Тип: Сайт за анонс на събития
Активен от: 25.07.2012
Езици: български и английски
Описание: Сайт за анонсиране на някои предстоящи събития организирани от Пловдивския университет.
Адрес: events.uni-plovdiv.net
JBB
Journal of BioScience and Biotechnology
Тип: Списание
Активен от: 22.01.2012
Езици: английски
Описание: Journal of BioScience and Biotechnology is an open access interdisciplinary journal that publishes original articles and invited reviews in all biology fields.
Адрес: www.jbb.uni-plovdiv.bg
DeLC
Международна научна конференция 2012
Тип: Конференция
Активен от: 09.02.2012
Езици: български и английски
Описание: Конференция на тема "Изследователски методи и технологии в икономическите и социални науки"
Адрес: rmtess.fisn.uni-plovdiv.bg
MedBio screenshot
Специалност "Медицинска биология"
Тип: Специалност
Активен от: 01.10.2012
Езици: български
Описание: Официален сайт на студентите от специалност "Медицинска биология"
Адрес: med.bio.uni-plovdiv.net
Катедра "Физиология на растенията и молекулярна биология"
Тип: Катедра
Активен от: 06.04.2013
Езици: английски
Описание: Официален сайт на катедра "Физиология на растенията и молекулярна биология"
Адрес: plantgene.eu

 

Under Construction

  • Химически факултет
  • Катедра "Аналитична химия и компютърна химия"
  • Филологически факултет
  • Катедра "Славянска филология"
  • Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов"
  • Биологически факултет
  • Dept. Plant Physiology and Molecular Biology
  • ADDESSA (ADsorption DEsorption Simulation system for Signal Analysis)