Системата net.portals (portals.uni-plovdiv.net) е базирана на платформата Liferay и е подходяща за изграждане на многофункционални, скалируеми сайтове на факултети, катедри, сайт на конференция, електронно списание и т.н. Сред някои от по-известните компании, ползващи Liferay са Cisco, T Mobile, Societe Generale, Rolex, Barclays, както и множество университети и образователни институции по света.

Ако желаете да подадете заявка за регистация на сайт за вашите нужди в Пловдивския университет, моля влезте в системата и попълнете формата за заявка.